Overlegvergadering COR + bestuurder + directie HR

Onderwerp

  • Algemene gang van zaken art. 24
  • Cijfers 3e kwartaal 2019
  • Aanwezig van de RvC: ………
Wanneer donderdag 28 november 2019