De EOR

Rob van Wingerden, CEO van Koninklijke BAM Groep, heeft in september 2018 in het hoofdkantoor in Bunnik de Europese Ondernemingsraad (EOR) geïnstalleerd. In dit overlegorgaan zijn de werkmaatschappijen uit de vijf thuislanden van BAM – Nederland, België, Duitsland, Verenigd Koninkrijk en Ierland – vertegenwoordigd. BAM International en BAM PPP zijn vertegenwoordigd via de Nederlandse afvaardiging.

De EOR heeft tot doel medewerkers te informeren en te raadplegen over onderwerpen die alle werkmaatschappijen raken, zoals de structuur van de organisatie, de strategie en de economische en financiële situatie van de Groep. Ook veiligheid is een terugkerend thema.

De EOR vergadert eenmaal per jaar of zoveel vaker als nodig is. Elke vergadering wordt gecombineerd met een overlegvergadering met de raad van bestuur van BAM. Tijdens deze gezamenlijke vergadering geeft de raad van bestuur een toelichting over de algemene ontwikkelingen en de vooruitzichten van de Groep. De EOR heeft het recht advies uit te brengen aan de raad van bestuur. De voertaal in alle vergaderingen is Engels.

Over het belang van de EOR zegt CEO Van Wingerden: ‘De EOR is een belangrijke schakel in het vormgeven van One BAM. Hoe benutten we beter onze kennis en kunde die we tot onze beschikking hebben in onze Groep. De mens staat hierbij centraal, dus daar zal het veel over gaan.’

De zetelverdeling van de EOR is gekoppeld aan het aantal medewerkers in het betreffende thuisland. Nederland heeft vijf zetels. België, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk hebben elk twee zetels en Ierland telt één afgevaardigde.


CEO Rob van Wingerden tekent de oprichtingsovereenkomst met Peter van den Broek, voorzitter EOR. Achter hen vanaf links: Henk Oosterman (BAM Infra), Uwe Nack (plaatsvervanger voor Kevin Hogan, Wayss & Freytag Ingenieurbau), Erwin Borrezee (BAM Belgium), Chris Jones (BAM Construct UK), Estrella Bout  (ambtelijk secretaris), Rien Ganseman (BAM Infra), Conny Eberhardt-Wickert  (BAM Deutschland), Colin Dunkerton (BAM Nuttall), Jeroen van Gent  (BAM International), Tommy Flaherty (BAM Ireland), Wico Heemskerk (Koninklijke BAM Groep), Sven Van De Wynkele (director Human Resources), Wouter Koppert (Legal Counsel) en Peter Laseur (BAM Belgium).